A transformación artesanal del ferro en Taramundi i Os Ozcos. (S. XVI-XIX) Memoria viva del Eo-Navia.

La labranza y transformación artesana del hierro en Taramundi y Los Ozcos. (S. XVI-XIX)

El editor Pablo Quintana López (Natural de Vilanova de Ozcos) por medio de Edicións Canela S.L permítenos adquirir dentro del sou catálogo úa obra que é de especial interés pra comarca eonaviega é que foi editada en 2005 por a Asociación “Os Castros” de Taramundi. Nesta obra de dous volúmenes a cultura del ferro encontra a plasmación del traballo de campo feito por el propio Pablo Quintana e presentado a finales del 2000 coel título “Investigación sobre á Transformación del Hierro en los Oscos y la Cuenca del Eo, Estudio de una industria artesanal en el occidente de Asturias.”

É evidente que esta comarca del occidente de Asturias -especialmente el concello de Taramundi – é conocida fora por a súa industria artesana de navallas, cuitellos, cravos… pero lo que non é tan conocido é a que esa industria é herdeira dúa tradición antigua que ten incontables aspectos que investigar. Ese desconocemento implica outra realidá que é que del que pouco que se sabe inda menos se aproveita como base del futuro económico da zona.

Por eso este traballo aporta algo importantísimo, un conocemento desa historia, das técnicas, dos productos, incluso dos ferreiros emblemáticos da zona, aportando ferramentas que permiten entender esa industria da transformación artesanal del ferro -nos Ozcos e Taramundi neste estudio en concreto- pero permitindo abrir ese conocemento a outros concellos da zona unde proliferaron ferrerías, mazos, forxas i toda úa cultura lligada al ferro.

Crese que foron introducidas por xente que veo del País Vasco, que eran bus conocedores destas técnicas, pero el caso é que xa nel ano 1531 funcionaba a Ferrería de Montealegre en Castropol. Algúas destas ferreirías e mazos chegaron funcionado asta os siglos XIX e XX respectivamente.

Este traballo permite conservar a memoría colectiva da nosa zona, en parte viva, difundindo esa sabiduría acumulada.

El traballo investigador consta de dous tomos inda que  preparan un terceiro volumen.

Nel Tomo I trátanse os antecedentes históricos da metalurxia del ferro e del aceiro, os aspectos relacionados coa elaboración del cabón, a figura del ferreiro i as instalaciois da ferrería. Tamén todo el proceso productivo, a organización del traballo, insfraestructura, mecanismo, ferramentas… Hai capítulos monográficos sobre os mazos, as forxas (ou bodegas)… Nel sou último capítulo trata das distintas técnicas ( afilado, biselar, enderezado, eneixar, estirar, ferrar, forxado, o furado, remachado, soldadura, torcido, retorcido, mangar…).

El Tomo II trata del producto final da transformación del ferro, el comercio distribución, transporte de productos, os centros de producción, as personas i un apendice con documentos ben interesantes como el documento fundacional de Os Teixois i outros inda máis antiguos.

El traballo está en castellano pero el respeto por el gallego asturiano é seña de identidá desta obra que en ningún momento perde a vinculación coa realidá da que se tá falando.

La labranza y transformación artesanal del hierro en Taramunde y Os Ozcos. (S. XVI-XIX)

Editorial Canela

6099E92D-1879-4646-8998-6818C35A054E

Navalla  “Xarrapa” CCyC

Antoloxía de muyeres poetes asturianes S.XX

El 31 de outubro fun coa familia al Corte Inglés de Avilés. Comprei úa pequena obra de arte que ten un valor especial. El asunto foi que me deu por dar úa volta pola librería. Preguntei por poesía en asturiano. Eu quería esqueirar a ver si atopaba algo en gallego-asturiano, que como sabedes, é el idioma propio da zona Navia-Eo, pero xa sei, doutras ocasiois, que condo hai algo na nosa fala eonaviega sole tar albeirado xunto aos llibros en asturiano.  Pregunteille a dependenta. A rapacía díxome que algo había, pero empezou a argallar dúa estantería a outra i sacoume un par de cómics en Asturiano i un llibrín de poesía: “Antoloxía de Muyeres Poetes Asturianes S. XX” da colección L’Arcu la Vieya, editado por Grupo Epona I.S.B.N. 84 607 9280 3. El llibro saliu da Imprenta nel 2003.

– Solo nos queda este– afirmou a dependenta.

-¿Este é el único llibro que tenéis en Asturiano? -Contestei sin acabar de crello.

-No… tiene que haber más-Díxome.

Volveu a esqueirar i revolver nos estantes, angueirando toda esmolida dun llado pra outro mentras eu esperaba aposentado, decidido a que gastase el tempo que lle fixese falta.

-Pues no hay más-Informoume.

-¿Es el último libro en asturiano de este Corte Inglés? 

-Pues si….-Contestou puendo cara de disgusto.

-Pos vou llevallo– dixen- pra que nun vos quede ningún.

Fun a caxa rexistradora unde me atendeu un señor.

-Llevo el último llibro que tedes en asturiano-dixenlle medio en bromas.

-Seguro que hay más ¿Cómo no va a haber?

-No hay. Ya miró bien tu compañera. ¡Y es del 2003! Bueno es un éxito de ventas, podéis decir que habéis vendido el 100% de los libros de literatura en asturiano. Este tendría que tener un descuento. Ya tiene 13 años.

-Descuento no. Je je…Es que los libros con el paso de los años adquieren más valor.

El encargado tía algo de razón. Sí, ser el último llibro en asturiano que existe nel Corte Inglés da terceira ciudá máis poblada de Asturias dalle un valor especial.

El 31 de outubro fun coa familia al Corte Inglés de Avilés. Comprei úa pequena obra de arte que ten un valor especial. Ten el valor amecido de ser úa denuncia, el mérito de ser un berro de auxilio desesperado. Úa obra de arte que lle reclama al Corte Inglés un respeto pra cos consumidores i por a medría económica i cultural dos territorios nos que se asenta. Que nel corte inglés de Avilés nun se podesen comprar queixos asturianos, sidra, productos da “tierrina” sería úa vergonza, como lo é que nel Eroski de Navia nun atopes mel de Boal ou veneras. (¿Os consumidores deberíamos protestar ou será millor q seña deste xeito?) Que nel Corte Inglés nun atopes lliteratura en asturiano i en gallego de Asturias é un atentado cultural, un glotocidio… por lo menos axuda nese camín da minorización dos idiomas propios.

A obra de arte que comprei tamén é úa denuncia dos nosos gobernantes asturianos Qué tan fendo? A qué se dedican? Casi cuarenta anos de autonomía i pasan estas cousas. A política cultural de outras Comunidades Autónomas con relación aos idiomas propios é ben diferentes. Nalgún caso un éxito. ¿Cuál é el resultado en Asturias na defensa dos idiomas propios, el asturiano i el gallego de Asturias ou gallego-asturiano? Pra qué vale el artículo dúa lei del Principado que fala de “Amparar el dereito dos ciudadanos a conocer i usar el bable/asturiano i el gallego-asturiano i amañar os medios que lo fagan efectivo.” Este suceso é un síntoma dúa enfermedá grave: Asturias nun atende lo sou.

Remato coel poema (que aparece neste llibrín) titulado “La nuesa llingua “ (en asturiano occidental), un poema de Nené Losada Rico (Txuarca, 1921) que dice lo que eu digo dun xeito que chega al alma.

¿Cómo pudiste esqueicer

Valdés, conceyo del alma,

lo que un día foi el granu

que se recueye ya guarda

como se guarda un tesoru?


Ya tú deixaste na paya 

lo que, ha tiempu, foi semandu 

la gran Hestoria asturiana.


¡Buscái nos llibrus agora,

pueblus, aldeas ya brañas 

del conceyu de Valdés,

el granu guardáu nel arca,

ya semáilu p’al futuru,

que’l falar nuesu tien alma.


¡Non deixéis que na cultura

dormezca la nuesa fala.


Nené Losada RicoManuel García Sánchez “Galano” (A Roda, Tapia 1922-2016)

Galano (Manuel García Sánchez)

 

Neste mes de agosto de 2016 perdemos un gran defensor da nosa fala; “El Galano” lle chamábamos. Na comarca Navia-Eo conocemos ben as súas obras de teatro i os sous títulos forman parte del noso patrimonio cultural: “Cambian os tempos”,  “Quieto parado”, “Erguendo el telón”, “Toluras de vellos”, “A herencia de Xan”

Mui conocido é tamén el sou libro de narraciois “Parzamiques” i tamén é autor de poesía en gallego asturiano.

Manuel Galano, deixa un recordo i un traballo únicos, feitos da xenerosa dedicación de  toda a sua vida a contribuir   na defensa, cuidado i reivindicación del noso idioma. El millor xeito de ferlle honra que atopo é puer algún dos sous poemas. Gracias Manuel Galano. D.E.P. 

Resignación *

Pouco a pouco van morrendo na mía mente

as lapas das ideas. Son os anos.

De vez en condo surxe del braseiro

úa chispa tan pouco duradeira

como a lluz dúa cerilla:

aluma un bocadín y lougo morre.

Trato de buscar outra para riscala,

y vexo, resignado, a realidá:

nun hai voltas que darye,

tou acabando a caxa.

As presas*

Pasamos a vida ás carreiras,

a vida, qu’é de vento úa bufarada.

Ás veces penso si merece a pena

volverse tolo

por chegar, nomáis,

 un bocadín primeiro.

(*) Estos poemas de Galano i de outros poetas da comarca eonaviega aparen  publicados i poden consultarse en “Evos un amaicer muy guapo” de ediciois “Olga” de Xoán Babarro González. Cika aquí si los queres Lle.

España Republicana

España Republicana ( Pincha pra descargar)

 

Quero compartir neste día de reivindicación

 úa vella i esqueicida canción que cantaba meu padre muitas veces.

Cantar que parecen os versos dun trobador que relata como España xa non é monarquica,

como el trono xa decaeu i os republicanos tumbaron el trono un 14 de abril.

Papá

 

 

21 de abril 1912-21 abril 2013. Centenario del poema “A Veiga de Ribadeo” de Antolín Santos Mediante Ferraría

IMG_5617

Chámaselle  Rexurdimento  á  etapa cultural da lliteratura gallega que acontece ao llargo del s. XIX e que  tuvo como característica principal a revitalización da llíngua gallega como vehículo de expresión social i  cultural.  A publicación en 1863 de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, inaugura el Rexurdimento Pleno.

Nese mesmo tempo ten lugar a chamada  Renaixença catalana.  A Renaixença foi un movemento de rexurdimento cultural e lliterario catalán que ocupa el  período comprendido entre comezos del  XIX i 1890. El sou nome nace del interés  de fer renacer el catalán como llingua de lliteratura i de cultura.

El  “costumbrismo”  del siglo XIX   ten como referente pral idioma asturiano a  publicación en  Oviedo, en 1839 da  Colección de poesías en dialecto asturiano, úa  antoloxia preparada per Xosé Caveda y Nava que recolle a  obra máis importante dos escritores en asturiano de siglos anteriores i diversos poemas propios. A aparición deste  llibro fai que muita xente nova se anime  a escribir úa obra que quere reflexar os  costumes da xente nel sou propio idioma.

Nas terras Navia-Eo  a dífusión del rexurdimento lliteriario gallego chega por medio de “Las Riberas del Eo” i outros periódicos inda que el florecer propio acontece, como en muitos outros llugares,  un pouco máis tarde, a principios del XX.

Na comarca Eonaviega pode tomarse como referente pra este  empezo de rexurdimento lliterario i cultural  a publicación en 1913  del poema “A Veiga de Ribadeo” . (1)

IMG_5630

El  poema, rematado el 21 de abril de 1913, (cúmplense cen anos)  por  el taramundés Antonlín Santos Mediante Ferraría, (1880- 1944) trátase dúa  loa á  Villa del Suarón con 298 versos que el autor escribiu  con motivo das sonadas  “Feiras e festas de Pentescostés que se celebran en maio.

A poesía de Antolín SantosMediante é festiva i de carácter popular i a transcendencia deste poema radica en que seguramente   é el    primeiro  que canta en gallego  a úa villa asturiana i neste caso  espallouse  por as dúas bandas del Eo. Esto é un acicate pra outros poetas  que queren cuidar ese xeito de falar gallego da comarca Eonaviega, como el veiguense Federico Magadán Vidal, el castropolonse  Ramón García González, (Farruco)  i tantos outros.

Sería positivo que distintas  autoridades culturales, publicas ou privadas, dedicaran  un esforzo en  dar a conocer e reivindicar esos momentos que constitúen  un referente prá cultura dúa sociedá.  En Asturias  nun se   fai  a referencia  debida al gallego-asturiano  nin  el resto das manifestacióis culturales das terras Navia-Eo. El esqueicemento i a falta de esmolecemento é un mal crónico i antiguo prá nosa comarca.  Por eso é mui probable que nun vexamos  a ningúa institución conmemorar el  centenario del poema “A Veiga de Ribadeo” de Antolín Santos Mediante Ferraría.

Pero dedicarlle un recordo é un reconocemento al poeta  é apostar por a popularización i a consolidación del rexurdimento da lliteratura gallegoasturiana. Esos actos de conmemoración  son úa pasuada máis das que son necesarias prá revitalización das terras eonaviegas.  Hai que darse conta tamén  que a nosa capacidá de resistencia ta demostrada e despós de Santos Mediante muitos seguiron i muitos inda continúan  aportando un pouco  ou un muito del sou tempo en esmolerse  por cuidar lo que é noso pero é de todos, de todos os que falamos gallego asturiano pero tamén de todos  os asturianos. Certamente son diversas i respetables todas as  sensibilidades i xeitos de entender el pasado,  presente i  futuro da nosa fala, pero todos traballamos neste monte comunal que forman as pallabras nas que pensamos i nas que nos expresamos.

El profesor Xoán Babarro González publica i edita, dun xeito particular,  dende fai  anos pequenas ediciois con tiradas de   medio cento de exemplares da ” COLECCIÓN SAMAMEDE” . El número 4  desa colección titulábase “HOMENAXE AOS NOSOS COSTUMISTAS” ( que é al mesmo tempo el sou quinto ABECEDARIO DA TERRA NAVIA-EO”. Pode que esta aportación de Babarro sexa el único homenaxe.

Eu recollo ese traballo de Xoán Babarro González i dedicolle  a Antolín Santos Mediante Ferraría este pequeno espacio na web coa humilde intención de colaborar núa labor de divulgación que merecen aquellos que empezaron ese camín, que nunca se acaba, de cuidar a nosa fala, porque  nun son solo pallabras  tamén son  significados culturales, son el xeito nel que os que la compartimos  entendemos e interpretamos a nosa realidá i transmitimos  us valores dos que  debemos sentirnos orgullosos.

Son muitísimos os nomes que poden amecerse a Antolín Santos Mediante  pero os que poño a continuación naceron como él nel último  cuarto de siglo del  XIX  ou nel primeiro cuarto del   XX. Todos son copartícepes dese rexurdimento lliterario gallegoasturiano.  Creo que ferlle un homenaxe a Santos Mediante é ferlle un homenaxe a todos ellos. Disculpa aos que debería figurar e non figuran por  falta mía.

IMG_5608

Antolín Santos Mediante Ferraría (Taramundi, 1880- Piantón 1944)

“Dígo e teñome no dito

unha vez, trinta…millenta,

xuro co dido na cruz

se falta xurar ficera,

e coesto non me condano

se non que gordas as teña,

que vila d´o valemento,

nombradía é xentileza,

da Veiga de Ribadeo,

non s’ olla así como quera

¡Son contadas, así eu medre,

as que competen con ela!

¿qué non?, eu sei ó que falo

é de-esto naide m’ apea,

é s’ alguén levarme quer

a contra, pois non sai co’ ela

que tamén son testarudo

é cabezón n’ as contendas;

y-agora sin máis preámbulos

á lista toda completa

d’ os méretos de tal vila

lles vou ceibar n’ unha restra”

                    …

                    (Del poema A Veiga de Ribadeo ) (2)

Federico  Magadán Vidal (A Veiga de Ribadeo 1882-1949)

“Cuando en noite sosegada

fendendo el aire dormido

sona el alegre escougido

con que fina unha tonada,

se pola pena agobiada

el alma tá del que escuita,

non sinte pouca nin muita

a alegría del cantar

e coas ganas de chorar

quizabes a solas luita…”

(  De “Décimas”)

IMG_5623

Cesar Montaña Álvarez de Ron,  que ás veces firma como Gustavo Leroy,   (A veiga  1894- 1980)

“Canta Sabela, canta

e dinos que parlexan os xilgueiros, 

cuando el solín levanta…

i os merlos nos siveiros,

i os grayos nos más altos castañeiros,

i os tordos nos nabales,

i as calandrias nos prados i nas eiras…

E todos…. polos vales

i os montes i as ribeiras…

¿Choran?… ¿Rin?..Que de cousas tan sinceiras…”

(Del poema ¡Canta Sabela,canta…!)

IMG_5626

Ramón García  González, (Farruco)  (Castropol 1870-1938).

Despois soñou i soñou

i en soñar pasou el tempo.

Ignacio tamén soñaba

i era Carlota l sou sueño,

sueños, os de ambos, de rosa

poderan ser doutro xeito?

Que pena que tal color

as veces se cambie en  negro!

Nos camius, desde esa fecha,

se encontraban sin quererlo

él dando aus pés hacía aldea,

ela, aos sous, camín del puerto.

Casualiá? Que queredes!

desas cousas nada entendo

( De “Amarguras dun viaxe”)

Conrado Villar Loza “Pepe de Mingo”  (Taramundi 1873-Tapia 1962)

Non sei, ¡oh Tapia! que teis

non sei, non, lo que atesoras,

que donde quera que eu tou

sempre me veis á memoria.

É poético el tou Orro,

é poético el tou cielo

i é poesía i encnto

todo lo del teu conceyo.

(De Brisas tapiegas. Poema musicado por Fernándo Salgado Valdés)

El sou poema “Lonxe d’aquí” é musicado por el  “Conjunto Os Folkgazais” nel disco “Haiga”

Bernardo Acevedo y Huelves y Marcelino Fernández

Bernardo Acevedo Huelves  (Boal 1849-1920) e Marcelino Fernández Fernández (El Fraco 1866-1932)

” Vive todavía en San Pol, pueblo de este concejo, una mujer que hace años era consultada por gentes sencillas que deseaban saber la suerte que había cabido á algunos deudos o amigos muertos. La espiritista boalesa se tomaba un día para contestar, y la  noche intermedia la pasaba fuera de casa” (De Boal y su concejo)

Coautores de “Vocabulario del Bable de Occidente”  i autores  de “Boal y su concejo” y de “El Franco y su concejo” respectivamente.

 

Francisco F Arias Campoamor

Francisco F. Arias Campoamor ( As Figueiras, Castropol 1900- Molinos de Guadarrama 1928)

– Que che parece desto, Antonia del alma….?

– I que che me ha parecer, meu Miguel, se os designios del Señor están escritos de siempre!

– I que lo digas Antonia

( De a obra teatral  “El Trato”)

Francisco Fidalgo Villaveirán

Francisco Fidalgo Villaveirán  (Valdepares. El Franco 1914-1998

Tou padre durme a cachos,

túa madre fai que durme,

el can ladra ás sombras,

chuvisca no llume.

….

Nun durmas con medo,

meu neno pequeno,

que el demo non lleva

aos nenios buenos.

(De “Nana pra dormir os nenos” i autor de Pequenas hostorias  del Eo)

Cándido Sanjurjo Fernádez

Cándido  Sanjurjo Fernández  (Santiago de Abres 1919-201’0)

(…)

“I en toda a ría do Eo

tocando a gaita do fol

os mellores por solfeo

Telvino de Ribadeo

Quirolo de Castropol.

Pero tocando de oído

entre roncón e punteiro

sacaba o mellor sonido

o Ptricio de Abraido

que foi o mellor gaiteiro

(Del poema  “Loa ós gaiteiros”

(Poema musicado por El conjunto Os Folkgazais nel disco Haiga. 2012)

IMG_5622

Ana Vior Díaz   (Lantoira Castropol, 1920-A Veiga 1998)

Asturias, por sempre Asturias,

clavada nel corazón

cuando tou lexos de ti

nos meus sonos a ti vou.

I vexo as altas montañas

Covadonga, Altar Maior,

i a Virgen que aló na ermita,

brilla muito más que el sol.

(Poema “Asturias”)

(Autora de “Dialogo entre dúas pastoras”)

 

Galano (Manuel García Sánchez)

Manuel García Sanchez “Galano” ( A Roda Tapia de Casarego 1922)

Pasámos a vida ás carreiras,

a vida, qu’é de vento úa bufarada.

Á veces penso si merece a pena

volverse tolo

po chegar, nomáis,

un bocadín primeiro.

(Del poema “As présas”)

 

Ovidio Martinez Alvarez (Ovidio de Queipo)

Ovidio Martínez Álvarez “Ovidio de Queipo” (Boal 1915-1945)

Ai que pesadumbre teño

no máis remoto da idea

desde aquela tarde crara

que, tras da Virxen Mrena

camiñabas pensativa

rosario e mantilla alegre

dixando no corazón

e ialma do poeta

angustias de noite branca

xunta as madrugads negras

( De “Semblanzas”)

Benjamín López González (Boal)

Benjamín López González. (Boal 1918-1964)

Evos un amaicer guapo

que ta colorado el cielo

nel piquín dos carbayos

xipran alegres os mermos

i cantan os papurubios

i hai bandadas de xilgueiros.

Xunto al puente de Muñón

oise cucar el cuquello

hai na csta de Teixeda

dous azores peneiros

que engalan sin dar as alas

i teinse nel aire quietos

como se tein as cometas

condo las soltan os nenos.

(De “Mañá de ganza”

José Fernández García “Pepe de Muestras”  (Navia 1878-1942)

Alvaro Aenlle Rodríguez (Santiso de Abres, 1890-1966)

Miguel García  Teijeiro (Lois, Castrpol 1867-1936) 

Alejandro Ramón Sela García “El tio Pepe” (Castropol 1911, Navia 1982)

Ignacio Pérez González “Ignacio de Catalina” (Tapia 1898-1977)

Armando Cotarelo Valledor (A Veiga de Ribadeo 1879-1950)

Dámaso Alonso (Madrid 1898-1990)

Daniel Vargas Vidal (Huelva 1894, Ouviedo 1978)

Amador Fernández Mejeras (Ribadeo 1913-Castropol 1971)

Pedro García Arias (Castropol 1892-1980)

Manuel Marinero (Dueñas, Palencia 1906-Castropol 1933)

Eustaquio Lago Galán (A Veiga 1897)

Herminio García Allande (A Veiga 1874)

Fermín Penzol-Labandera (1901-1981)

Alejandro Sela, “El tio Pepe” (Castropol 1911-1982)

Ramón Martínez “Valín”  (Piñeira , Castropol 1912)

Daniel Vargas Vidal (Huelva 1894)

Luís Junceda García  (Muñas, Valdés 1923)

Adelina Fernandez López (Boal 1925) 

Jacinto Díaz López (A Roda, Tapia de Casarego, 1908)

Adela Conde Valledor (San Salvadro del Valledor, Allande, 1925)

José Celestino Fernández García, “Pepe de Pinilla”(Navia 1895):

 

  “Esto de falar así,

como falamos en Navia,

non se aprende en ningún libro,

esto apréndese nas casas,

como se aprende a rezar,

a rirse, a llavar a cara,

a coyer las cousas buenas

i a deixar as cousas malas.

 

 

 

(1)  Nel  Diccionario  de Pascual Madoz consta A Veiga coel sou anterior nome oficial: VEGA DE RIVADEO: v. cap. del ayunt. del mismo nombre , con aduana de cuarta clase, en la prov. de Oviedo(22 leg.), part. jud. de Castropol (3), felig. de San Esteban de Pianton. SIT. en la confluencia de los r. Suaron y Eo; reinan todos los vientos, y goza de CLIMA sano. Tiene 342 CASAS distribuidas en calles, y algunos barrios ; casa municipal; cárcel; escuela de primeras letras; otra para niñas; varias tiendas de ropas, abacería y de otros géneros de consumo , y una botica. (…)”
(2) Transcripción de parte del  poema publicado na revista Britonia, núm 1, 1994

“Asturias acaba en el Nalón” por Eva Canel. As novas que nos trae un toupo que nun deixa de fozar.

Suso Fernández Acevedo, Licenciado en  Filololoxía Gallego Portuguesa, profesor de Llingua i Lliteratura Gallega nel IES Dionisio Gamallo Fierros lleva anos afuracando sen parar dende el sou blogue El toupo que fuza. El sou traballo é merecedor de respeto i admiración.  Inda que sia de xeito interesado por el sou empeño en  valorizar a cultura i el patrimonio da comarca asturiana Eo-Navia.

“Asturias acaba nel  Nalón” é simplemente el título dun artigo que a escritora e xornalista de Coaña Eva Canel publicou na revista Asturias, da Habana, e que reproduciu el  Castropol  del  10 de novembro de 1916.

Sólo un toupo mui traballador podía fernos chegar estas cousas tan interesantes. Os que somos das terras Navia Eo seguro que entendemos ben el que dice Eva Canel.

(…)

Bueno si queredes ver el final tedes que ir al blogue de “El toupo que fuza . Nun vos arrepentiredes

Quen era Santiago Carrillo

Santiago Carrillo

(Xixón 18 de xaneiro 1915- Madrid 18 de setembro de 2012)

 
 
Imaxe
 
          Santiago Carrillo foi,  sobretodo na época da transición democrática española, un maestro que nos deu  llecciois a todos os ciudadanos. Llecciois de dialogo, de coherencia,  de intelixencia, de sentido común i  de eponsabilidá. 
Nunca esqueiceo ou abandonou os sous ideales comunistas de lluita contra el sistema capitalista i defensa dúa sociedá sen clases, máis igualitaria, progresista i con llibertades democráticas.
          Entonces como agora, os poderosos nun deixarán el poder, hai que botallos. El millor xeito de conseguillo quizais sía a insumisión, a resistencia civil i pacífica… Porque cambiar tamén é úa enseñanza que nos deixa el maestro Santiago.
          En Roxios sempre tuvo presente Carrillo. Condo eu era neno, a través da Pirenaica i sobretodo polos relatos i a formación política e histórica que me transmitiu meu padre. Papá presentouse como candidato del PCE nas primeiras elecciois municipales da época democrática post-franquista. El valor que fía falta entonces pra ser del PCE era el valor  dos que eran capaces de enfrentarse al réximen con entrega absoluta traballando por a caída da dictadura. Hai que decir que el réximen moriu na cama pero nun quedo todo ben atado i chegaron as llibertades. En todos aquellos acontecementos  muito fixeron Santiago Carrillo i os camaradas comunistas. Sirva esto de pequeno homenaxe.
Imaxe
 

A Internacional

Arriba os pobres del mundo

En pé os esclavos sin pan

ergámonos  todos al berro:

Viva a Internacional!

Removamos todas as trabas

que aflixen  al proletario,

cambiemos el mundo de base

fundindo al imperio burgués.

Axuntémonos todos

na lluita final

I se ergan os poblos

pola Internacional.

Axuntémonos  todos

na lluita  final

I se ergan  os pueblos, con valor

pola Internacional.

El dia que al triunfo cheguemos

ni esclavos ni donos  haberá

os odios que al mundo envenenan

al momento  desapareceran.

El home del home é irmau

dereitos iguales terá

a Terra será el paraíso,

a  patria da humanidá,

Axuntémonos  todos

na lluita  final

I se ergan os poblos

pola Internacional.

Axuntémonos todos

na lluita  final

I se ergan os poblos, con valor

pola Internacional

La Internacional

Arriba los pobres del mundo

 En pie los esclavos sin pan

 alcémonos todos al grito:

 Viva la Internacional!

 Removamos todas las trabas

 que oprimen al proletario,

 cambiemos el mundo de base

 hundiendo al imperio burgués-

 Agrupémonos todos

 en la lucha final

 y se alzan los pueblos

 por la Internacional-

 Agrupémonos todos

 en la lucha final

 Y se alzan los pueblos, con valor

 por la Internacional.

 El dia que el triunfo alcancemos

 ni esclavos ni dueños habrá

 los odios que al mundo envenenan

 al punto se extinguirán

 El hombre del hombre es hermano

 derechos iguales tendrán

 la Tierra será el paraíso,

 la patria de la humanidad.

 Agrupémonos todos

 en la lucha final

 Y se alzan los pueblos

 por la Internacional.

 Agrupémonos todos

 en la lucha final

 Y se alzan los pueblos, con valor

 por la Internacional.

Quen era Cesaria Evora

Os tous ollos,  Cesaria Evora,  tein dulzura i mel.

Transmítennos  a maxia del mar azul de Cabo Verde, el aroma da soledá i da ternura.

Nestos días de ausencia i   despedida oxalá que que a llúa i as estrellas disfruten na madrugada dos tous pés descalzos, del tou triste  son que nos fala en llingua “creole” mixtura de portugués i del idioma “Kriolu” dos esclavos caboverdianos.

El tou lamento, a “morna”, como se lle chama al son das túas  canciois,  retrata el sentir da  túa xente i dese querido  país.

Esa voz de señardá é  como as ondas del mar que úa tras outra repiten un cantar antiguo i verdadeiro que fala de amargas vivenzas,

de temores pero  tamén de amor i esperanza.

A túa bonita voz ten  el espíritu del fado  de Portugal  (a melancolía del acordéón i del cavaquinho) i al tempo as cadencias da música africana i del folklore caboverdiano.

Hasta sempre Evora, diva dos pés descalzos i dos humildes.

(Ver i escuitar video)

Quen era Francisco Cuesta Toribio. Cousas da vida, el historiador que xa é historia

Francisco Cuesta Toribio

Foi Director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime

(Xeneiro 2010-Setembro 2011)

Naquelos meses de principios de ano del 2010 escribin el que sigue:

” Nun  sei quén é. Pero nun se arrabuñou recuperando as pezas del museo.

Con Pepe tíamos un museo vivo.

Con él  teremos un listado Excel muito ben clasificado. Con él  teremos un museo sen alma.

  i xa se verá”

Mira por unde,  hoi viuse

El conselleiro de cultura del Principado, Emilio Marcos

Vallaure acaba de destituir este home como Director del museo

 de Grandas, del museo de Pepe, del  noso museo.

Cousas da vida, el historiador xa é historia inda que nun forma

parte nin da nosa historia nin del noso museo

Quén era José Mª Díaz i Díaz Villamil, “Pepe do Cerdeiral”

España Republicana por Enrique de Sanzo de Roxíos

                                                                                                                 José Mª Díaz i Díaz Villamil 
                                                                                         (Cerdeiral/A Pontenova, 1898 – Taramundi, 1936)
 
Maestro, inspector de Enseñanza Primaria, Presidente de la Sociedad de Estudiantes de Derecho,  Gobernador Civil de     Málaga, Gobenador Civil de Zaragoza, Abogado del Xuzgado de Villalba, Diputado por Lugo del Frente Popular con 92.786 votos.
 
                                                                                                             Fusilado en Taramundi en 1936
 
Nun foi el único diputado fusilado, ou asesinado, que  ven a ser el mesmo caso, en total el exterminio de  parlamentarios  computou máis de medio cento de  víctimas, algúas dellos por milicias esquerdistas inda que case todos foron axusticiados por a política de exterminio organizada por os golpistas :
 
José Mª Díaz i Díaz Villamil por Lugo
Juan Peset Aleixandre por Valencia
Isidro Escandell, por Valencia
Julian Zugazagoitia por Vizkaia
José Fernández labandera, por Sevilla
Manuel Barrios Jiménez, por Sevilla
Victor Adolfo Carretero Rodriguez, por Sevilla
José Moya i Navarro, por Sevilla
José Sunyol i Garriga, por Barcelona
Lluís Companys, por Barcelona
José López Quero por Jaén
Juán Lozano Ruíz, por Jaén
Manuel Rico Avello, por Muria
José Maestro San José, por Ciudad Real
Rafale Melgarejo Tordesillas, por Ciudad Real
Dimas Odanez Horcajuelo, por Toledo
Pedro Acacio Sandoval, por Albacete
Luís Rodriguez Figueroa, por Tenerife
Gregorio Vilatela Abad, por Teruel
Rafael Bermudo Adura por Cáceres
Felipe Granado Valdivia, por Cáceres
José María Albiñana Sanz, por Burgos
Luís Dorado Luque por Málaga
Federico Landrove López, por Valladolid
Antonio Moreno Jover, por Zamora
Manuel Muñoz Martín, por Cádiz
Rafael Calvo Cuadrado, por Cádiz
Fracisco Aguado de Miguel, por Cádiz
Eliseo Cuadrado, por Burgos
Francisco Casas i Sala, por Castellón
Julian Besteiro por Madrid
José Palanco Romero por Castellón
José Palanco Romero, por Granada
Ernesto Fernández Jimenez,por Granada
Ricardo Corro Moncho, por Granada
Antonio Martín García, por Granada
José Andrés i  Manso, por Salamanca
Casto Prieto Carrasco, por Salamanca
Ricardo Cortés Villasana, por Palencia
Eduardo Suárez, por Las Palmas
Antonio Acuña Carballar, por Melilla
Luís Barrena i Alonso de Ojeda, diputado por Melilla
Graciano Antuña Álvarez, por Asturias
Melquiades Alvarez González-Posada, por Asturias
Antonio Bibatua Zubeldia, por Pontevedra
Ignacio Seoane Fernádez, por Pontevedra
Juán Gutierrez Prieto, por Huelva
Vicente Martín Romera, por Córdoba
Manuel Castro Molina, por Córdoba
Antonio Bujalance López, por Córdoba
Bautista Garcet Granell, por Córdoba
Carlos Rubiera Rodriguez, por Madrid
Luís Rufilanchas Salcedo, por Madrid
Manuel Guzmán García, por A Coruña
José del Moral Sanjurjo, por  A Coruña
Eliseo Gómez Serrano, por Alicante
Gabriel González Taltabul, por Alicante
Nicolas de Pablo Hernández, por Badajoz
  
Nel mes de xullín de 1936 un grupo de militares sublevouse contra el goberno democráticamente elexido.
 A Constitución de 1931 convertiu a España nun páis moderno. Elimináronse previlexios xurídicos, legalizou el divorcio, estableceu á libertá de concencia, estableceuse el sufraxio universal y as mulleres viron que desaparecían os atrancos pra acupar cargos públicos. A primeira muller ministra de Europa Occidental foi Federica Montseny.
España renuncióu constitucionalmete á guerra como instrumento de política internacional i a prensa libre traballaba sen censura ningúa.
A Constitución de 1931 estableceu el que hoi conocemos como estado autonómico aprobándose os estatutos de
Euskadi, Cataluña i Galicia.
A enseñanza primaria gratuita foi un logro pero á Republica llevou as comarcas rurales escolas, teatro, música, bibliotecas…
Educación laica nun estado laico i aconfesional con libertá de culto.
Pero nel mes de xullín de 1936 un grupo de militares sublevouse contra el goberno democráticamente elexido. I empezou úa tollura da que inda nun reparamos como é debido ás victimas i aos sous familiares.
 
                                                                                               Ficha del Congreso dos Diputados