Felices festas i bon ano novo 2020

Acróstico BON NADAL de Moisés Cima:

Ben cerca chegan xa

Outros tempos inda por vir.

Non estos tempos nosos.

 

Noutros tempos imos atopar

Alboreceres novos parindo

Días sen frío

Abrigados coel amor dos bos amigos

Legando anos novos aos novos tempos

 

Que el 2020

veña cargado

de proxectos que cumprir

boligando úa terra

e úa vida.

 

Felices Festas.

 

Foto del molín de Sanzo de Roxíos por Quique Roxíos.

 

Que volvan os americanos. El relato de Pilar Gonzalvo Sanzo de Cienfuegos.

Pilar Gonzalvo Sanzo na Casa da Cultura de Boal

Carta recibida en Roxíos:

“Cuba, Cienfuegos, 4 de octubre 2003.

Estimado Enrique González.

La que suscribe, Pilar Gonzalvo Sanzo, se dirige a usted con el objeto de conocer si tenemos vínculos familiares, al ser usted de Roginos, de Boal, considero que nos unen lazos al ser mi mi abuelo Sotero Hipólito Sanzo Lanza nacido en esa aldea. El mismo vino para Cuba cuando aún no tenía 15 años y luego hizo su familia aquí. Mi madre, Elvira Sanzo Valdés fue una de las hijas mayores. Mi abuelo Sotero y mis tíos abuelos Manuel, Gervasio, Mercedes y José fueron todos nacidos allá, en Boal, Asturias por lo que toda la familia nuestra aquí en Cienfuegos, parte central de Cuba, se sentiría complacida en conocer algo de los familiares residentes alla. Mis tíos algunos se han hecho ya ciudadanos españoles a través del Consulado Cubano en Cuba, pero los nietos no tenemos aún esa oportunidad.” (…)

Esta carta recibiula meu padre alló por el ano 2003. Enseguida soubo de que casa eran os antepasados daquella cubana. Naturalmente contestoulle axudándola el que puido e iniciando un carteo que lle permitiu a Pilar Gonzalvo Sanzo atopar algún primo. Pasados os anos Pilar conseguiu ver recompensado el sou empeño, deuselle a oportunidá i alcanzou ter nacionalidá española.

Introducción “Aquel pasado sin alas”, relato de Pilar Gonzalvo Sanzo.

Non lle foi fácil a Pilar. Muitas investigaciois, escritos i voltas necesitou. Nun lle chegou coa partida de bautismo que conseguiu en Boal pos tuvo dificultades pra poder acreditar que el sou avolo entrara en Cuba xa que marchara como prófugo, -del mismo xeito que fían por aquellos tempos asta el sesenta por cento dos mozos que emigraban-. Os negocios que Sotero Sanzo Lanza tuvo en Cuba déronlle os documentos que lle permitiron a Pilar Gonzalvo Sanzo conseguir a adevecida nacionalidá española coa aplicación da chamada Lei de Netos .

Documento de Inmigración y Extranjería de Cuba.

Documento notarial del 4 de abril de 1927 designación cargos Compañía La Imparcial

Pasados 26 anos (rematando a primavera de 2019) Pilar Gonzalvo Sanzo volveu escribir a meu padre, Enrique González Sanzo, anunciando a súa primeira visita a España. Acordeime que papá me falará della, incluso me dera úa carta súa decíndome que lle escribise. Guardaba aquella carta con esa intención pero pasara el tempo i nunca me puxera a ello. Deume asta algo de mala conciencia. Comuniqueille en conto puiden el fallecimiento de meu padre e informeila algo da situación de Boal, da próxima festa de indianos…

Pilar transmitiume que con todo quería visitar Roxíos, a aldea unde nacerá sou avolo, conocer Boal i Asturias, regalarnos a súa historia escrita nel relato “Aquel pasado sin alas”. Era evidente que heredara a señardá daquel Sotero Sanzo Lanza, que revivía continuamente aquella ilusión transmitida de regresar algún día á casa materna i mostraba úa determinación que la empuxaba a conseguir cumplir ese soño familiar.

Conteille el caso á boalesa Pilar González Acero, úa das organizadoras da festa Indiana de Boal, que me comentou que tían falada a idea de ir trendo descendentes de emigrantes, daquellos que marcharan i quedaran alló, pra saber da súa propia voz de cómo lles fora por allí. Deste xeito Pilar González i Mari Carmen del Prado puxeron os medios pra fer realidá el sońo de Pilar e invitáronla a que vese a Boal contarnos el sou relato.

Pilar Gonzalvo Sanzo efectivamente ten escrito un relato coa historia daquellos Sanzo. (1) Ella non veu a falarnos de como é a Cuba actual, del embargo americano, dos retos aos que se enfrenta el sou país, de si pasan apuros económicos. Tampouco veo como profesora de idiomas que é.

Pilar veo a cumplir úa deuda, úa aspiración familiar pendente: a promesa que el sou avolo non puido cumplir de regresar a chuchar a súa madre, volver a respirar el noso aire frio. Sotero non tuvo éxito, morreu coa tristeza de non poder contemplar nunca máis el branco cerzo asonagando os nosos valles, sin dar os ansiados abrazos del reencontro.

Por medio de Forum Boal 3000 a visita tuvo transcendencia mediática i organizouse un acto na Casa da Cultura de Boal unde conocemos esa historia de vida que formou en Cienfuegos -Cuba- aquel neno que en 1909 embarcou prófugo nun barco, aquel Sotero Sanzo Lanza, fillo de Gervasio Sanzo y Quintana de Roxíos i de María Esperanza Lanza Mesa de Prelo, nacido el 13 de agosto de 1888 en Roxíos i bautizado en Boal el 15 de agosto de 1888. Aquel neno construiu úa réplica del árbol xenealóxico da súa familia asturiana repetindo nos sous fillos os nomes de irmaos, madre, padre: Esperanza, Juan Sotero, Aquilino, María Amalia, José, Gervasio, Elvira (a madre de Pilar)… Dous árboles xenealóxicos que parecen mirarse nun espello.

Pilar nesta viaxe cumpliu todos esos anhelos familiares, tocou as pedras das paredes dun mundo ensoñado, conoceu familiares dos que non sabía, soubo dúa tía-avola, Carmen Sanzo Lanza, que casou na Habana con Francisco Cue Manterola, (un dos socios de negocios del sou avolo) padre de Máximo Cué Sanzo de Prelo i soubo da súa prima María Luz Cué Fernández. Encontráronse i abrazáronse en Navia.

Pilar Gonzalez Acero i Mari Carmen del Prado (as anfitrionas) enseñáronlle as casas indianas, a nosa paisaxe i lleváronla a escola de San Llougüís, al Museo indiano de Boal nel que vimos que figuran historias daquellos indianos que tuveron éxito, muitos dellos figuran cos apellidos paternos omitindo os maternos. (machismo) cousa da que se deu conta Pilar Gonzalvo Sanzo. Por suposto faltan referentes femeninos. (2)

Pilar Gonzalvo Sanzo sentiu alegría observando vellos castañeiros que os ollos de neno del sou avolo seguro que tamén viron, sentiu tristeza respirando el silencio del cementerio nel que sabe foron enterrados muitos daquellos antepasados i sufrio úa gran pena conocendo nel museo indiano a situación de partida daquellos que marcharon. Tamén sentiu el orgullo da gran obra que emprenderon nel campo educativo.

Pilar Gonzalvo Sanzo dice que quere que el sou relato sin editar sobre a historia da súa familia teña neste museo i que se conoza el sufrimento i a lluita da súa/nosa extirpe. Que os boaleses podan conocer tamén esas historias.

Pode que el relato mostre a pervivenza de certa conexión Boal-Cienfuegos transmitida dos antepasados aos descendentes cubanos-españoles que dalgún xeito queren seguir sendo parte da nosa história. Ben mirado que úa neta de español nacida en Cuba manteña ese apego ás reices familiares quizais indique a oportunidá que tamos esperando de recuperar algo de población buscando soluciois que faciliten el retorno de nova savia. Cuba acolleu aos boaleses que querían salir pralante. Debémoslles obligación.

Pilar Gonzalvo Sanzo pasea por sitos de Roxíos que sou volo con toda seguridá pisou.

Fomos muitos os que la recibimos como si fose úa vecía ou un familiar. Ella chegou en representación daquellos outros Sanzo, dos que alló quedaron, dos que non se enriqueceron, aportando úa mostra del cariño que permanece nesa Cuba actual, rica en patrimonio i cultura pero acosada por un inxusto bloqueo económico i que tanto comparte con este Boal de hoi, tamén rico en naturaleza, recursos, paisaxe pero acorralado por el abandono cultural, por políticas inexistentes ou insuficientes i por el cancer del despoblamento.

Hai poucos días el antropologo Adolfo García Martínez (autor de Alabanza de aldea) dixo na charla que deu na Casa da Cultura de Boal, que el problema fundamental del despoblamento non é económico sinon de paradigma, de valores, de pérdida da propia cultura que nos deixa sin ferramentas como comunidá pra superar as dificultades. Un paradigma que nos asonagou nel avergonzamento de ser mundo rural en vez de reafirmarnos na autoestima i el orgullo por a nosa idiosincrasia.

Tras tres oleadas de emigraciois con miles de naturales del Concello “expatriados” tamos núa situación delicada. Solo nos pode salvar conseguir úa reinversión del proceso, conseguir certo retorno, un cambio de paradigma sustituíndo el propio abandono por a reivindicación das nosas fortalezas i posibilidades de calidá de vida. Un “que volvan os americanos” en sentido amplío inda que seña pouco pouco.

Os netos, biznetos i tataranetos estragallados por el mundo poden ser outra potencialidá a sumar ás que xa temos. Quizáis debera pensarse en colaborar con concellos e instituciois culturales del outro lado del Atlántico, favorecer un dialogo entre “familiares”.

España condo otorga a nacionalidá i fomenta el retorno quizás teña abrindo úa porta de oportunidades que permitan a fixación de nova población nos nosos concellos. Hai quen mirará con ollos pequenos, con preconceitos, pero el mundo i as circunstancias que vivimos requiren visiois abertas. Muitos queren vir a España i seguramente el noso futuro dependerá pouco ou muito de que busquemos el xeito de que algús podan vir.

Lo que quedou claro na visita de Pilar é que el sou relato, a súa pequena historia forma parte da nosa historia i exemplifica úa relación unde el pasado abre as portas del presente na búsqueda dun futuro. ¿Pero hai futuro si non somos capaces de sentir condo menos solidaridá por esta muller que sufre a emigración dos propios fillos, ella que é neta dun neno que emigrou con once anos?

Condo chegou el momento de dar por rematada a visita de Pilar partimos de Boal camín de Uviéu. Cuadrou que nel coche acompañounos úa vecía aficionada aos coros que perdera el Alsa. Resultou ser a entrañable Loli Ruideiros cun pasado lligado á Cuba. (desconozo si a súa historia ocupa el lugar que merece nel museo indiano) Os sous padres enseñáronlle un montón de canciois i poemas que nos cantou i recitou. Pilar Gonzalvo tamén sabía esas canciois. Transmitíronse mutuamente un cariño que resalta a profunda relación existente entre os dous mundos. Foi un momento mui guapo. Cuba forma parte da nosa infancia tanto como Boal é parte da infancia dos que allí naceron de antepasados boaleses. Esa conexión que hai é algo que debería concretarse en relaciois institucionais, colaboraciois, ermanamentos, estudios e intercambios. A búsqueda de recursos que permitan esa tarea non será fácil pero seguro que aportará resultados ben importantes. Pode que Cienfuegos poda ser un bon sito por unde empezar. Temos allí úa delegada.

Esperemos que este seña el primeiro de outros muitos acercamentos entre as realidades actuales aos dous lados del Atlántico i que axuden atopar el camín que faga medrar el carácter revulsivo que estás festas indianas tein nel desenvolvemento económico, social i cultural de Boal.

BOAL necesita máis que nunca da filosofía da festa indiana. Fer as cousas porque nos apetece, pra nosoutros mismos, disfrutándolas; del mesmo xeito que Pilar González Acero i Mari Carmen Del Prado empezaron esta festa: Porque querían fella i vían a súa necesidá.

Fechada en Cárdenas, Cuba, en 1876, Gervasio Sanzo y Quintana, padre de Sotero Sanzo Lanza (avolo de Pilar) saluda afectuosamente al que chama sou primo, – el meu bisavolo- Valeriano Sanzo Lastra.

(1) A organización da festa indiana xestiona el xeito de puer el relato á disposición dos boaleses que lo queran ller.

(2) Eu particularmente opino que el museo necesita convertirse nun llugar que fomente el archivo e investigación, que debe modernizarse, organizar actividades e incorporar cada ano algúa novedá. Tamén deberían solucionar, ademáis da discriminación de xenero xa mencionada, a discriminación llingüística i adoptar el bilingüismo castellano/gallego asturiano, asumindo como valor cultural a protexer a dignificación del idioma propio a través da rotulación, del mismo xeito que se fai noutras autonomías ou noutros concellos asturianos. Todos debemos cuidar de este museo i procurar que medre i adquira a relevancia que merece, pero cumplindo a lexislación vixente, incluída a Lei de Uso del asturiano i del gallego-asturiano.

Había úa vez… 101 contos del Franco, por Martín de Villar.

63D2A12E-CA3C-4D4D-A2EB-CDD2551550C5.jpeg

Martín de  Villar (El Franco, 1975)  afirma nel prólogo del sou llibro “Había úa vez… 101 contos del conceyo del Franco”  que houbo un padre que, coel propósito de contarllos  aos fillos, empezou fendo memoria dos contos que, recordaba,  lle tían contado condo era pequeno de xeito que  amañou úa ducía.

Que llougo, necesitando máis contos, empezou a preguntar aos vellos, padres, parentes… conseguindo axuntar outro puñado.  Despós seguiu investigando a base de pedir axuda aos vecíos cercanos  i acabou andando por todo el concello, de casa en casa, de xeito que xuntou  cen contos tradicionais.

Aventuro que esa debe ser a experiencia vital del propio Martín de Villar que aporta neste traballo un material imprescindible pra dignificación e recuperación del gallego asturiano e del  patrimonio cultural   destas terras eonaviegas, revivindo el  costume de contar contos que xa se sabe tían os egipcios nos séculos XIII ou XIV a. C.

Trátase de  contos recollidos da tradición oral contados na fala coloquial, nos que ás veces aparecen frases en castellán, e que solo por el feito de ser publicados axudan muitísimo a que os depositarios destos contos se conciencien da necesidá de conservarllos i transmitillos.

Un gran traballo que axuda a padres, maestros, investigadores i al propio idioma recollendo “todas as palabras, enzarabellándolas núa pelota i meténdolas nun saco (Este llibro )“ pa nun perdellas.”.

Estos contos tamén son úa mostra del entretenimento e diversión que os nosos maiores buscaban nos descansos en familia aproveitando el oscurecer das noites de inverno i el calor das cocías pa educar en valores como el traballo, a gratitú, a humildá… fer tomar conciencia aos menos/as da existencia de clases sociales, (ricos-probes) i enseñanzas das relaciois humanas, da presenza da mentira, da maldá, del medo…. Al cabo educar en valores.

El llibro conta coas ilustraciois del investigador e dibuxante  Alberto Álvarez Peña i é publicado por a editorial trabe cun prólogo del ilustrador que firma como Presidente da Fundación Belenos.

Alberto Álvarez Peña remarca como estos contos forman parte dúa tradición universal, transmitida a través dos séculos puendo el exemplo del conto 68Al carabante meu”  que afirma aparece como versión máis vella nel capítulo 18 de Calila y Dimma del  s.XIII,   e na versión de contos portugueses feita en 1910 por Consiglieri Pedroso unde eql “alcaraván” (avefría ou zaconela )  é sustituido por un moucho. En contos escoceses os animales son un ganso i úa raposa, dícenos el estudioso Alberto A. Peña.

Nel Catálogo do Conto Galego de Tradición Oral de Camiño Noia Campos editado por a Universidá de Vigo (2010) consta úa versión de conto de “animal capturado que fai falar ao capturador” recollida en Chantada unde úa pega lle fai decir á raposa – “xiouuuu”. Nese Catálogo faise referencia a muitas versiois, úa dellas recollida en Fulgueiras, Ibias (1999): “O galo ye raposa“.

É curioso que, según el vocabulário de Carlos V. Aenlle“cárabo” significa moucho como 2a acepción en Eilao  e Tapia, lo que podería aproximar a nosa versión da lusa.

Nel  conto recollido por Martín de Villar da informante Elva del Cilleiro fálase dun “gallo” que, engañándola, faille decir á raposa : – “¡¡¡Al carabante  meeeeeu!!!” envede decir como sería lóxico  “gallo meeeeeu”. ¿Por qué el gallo vei decir el nome dun ave como el alcaravante? Son cousas propias da transmisión oral. El gallo é maioritario, según dito catálogo, nas versiois deste conto de Galicia como en Lubián ou Sanabria (en Zamora) e nas versiois del Bierzo.

Todo indica que el  punto de partida é deste xeito el mesmo nos tres contos. Nel conto  portugués el moucho  faille decir al llobo: – “ Moucho comín” pa que abra a boca i poder escapar. Nel conto de Chantada a pega convence al llobo que berre “¡Xioou!” Al cabo variaciois das mesmas historias fruito da propia transmisión oral. Nel Franco berra ¡¡¡Al carabante  meeeeeu!!!. Todo un documento de gran interés.

Él conto recollido por Martín Villar remata coel gallo pousado núa cana dun pino decindo: “-¡Al carabante meu!, ¡ Díceslo tu, pro nun lo digo eu!” El conto portugués dice que el moucho abalou para cima do piñeiro e dícelle: “- Outro que non a mín.” Na versión recollida en Chantada a úa informante de nome Maruxa dice que a pega escapou e foise subir á cima dun árbol desde unde se poxo a decir: “- Unha pega, peguxa, nunca se viu en tal garabuxa!” Contestando a raposa ou zorro: “- Ay, a este viejo potente, otra no le escapará del vientre!”.

Nestos contos tá el saber colectivo, el idioma interior que falamos i por eso nos gusta tanto que nos sían contados. Reafírmannos como colectividá da que sabemos formamos parte. Oxalá está publicación sirva pra revitalizar esta tradición  e sigan sendo transmitidos  na nosa fala, na que adquiren todo el sou sentido.

Hay  que agradecer tamén que Martín de Villar fai constar el informante de cada conto, a fonte, convertindo este llibro núa auténtica obra colectiva!. Norabúa.

51C05A00-E8B1-40E4-ABCD-6FF01633FECE

 

 

 

 

“Algún Son…Tres” Belén Rico Prieto / José M. Legazpi.

A lliteratura en gallego asturiano alcanza coel poemario “Algún Son… Tres” da escritora da Veiga Belén Rico Prieto un nivel de calidá que vei al son coa historia lliteraria del idioma galaico-portugués. Esa é a nosa orixen, a fonte unde naceu el regueiro del noso idioma que ten a característica de ser úa fala que pertenece al grupo de falas al que pertenece el idioma nel que escribe el Nobel de literatura José Saramago que tanto inspira a Belén Rico. Neste traballo os poemas conviven coa obra del pintor-escultor, tamén da Veiga, José M Legazpi que dá vida plástica a us versos intimistas, verdadeiros i auténticos.

Nas terras Eo-Navia, coas súas características propias, inda guardamos aquel tesoiro que naceu hai 1000 anos, que sigue aguantando as xeladas como nos dice a poeta :

(…)

Resiste as xeladas

nel sito abesío

d’esta veiga verde

– verde limón –

que reverque augua.

Se él pode

vivir aquí

-nun sendo árbol d’esta terra-,

cómo nun vai resistir

el temporal

el canto alegre

– verde xunco –

da nosa fala.

El poemario-libro de autor é úa auténtica cuadratura del círculo, úa obra maestra que aporta novos esfoutos na dignificación da nosa cultura.

Non é casual que el libro teña formato cuadrado (os que se dedican a esto da edición de llibros ou al arte da pintura saben que é un formato complicado e dificil) pero é que el pintor-escultor José M Legazpi, a poeta Belén Rico e PataNegra Ediciones quixeron fer úa auténtica obra de arte. Por supósto que lo conseguirán.

Como explica a propia editorial, el mesmo título é un enigma que vei descubriendo el mundo interior de Belén Rico, un mundo que empeza, ou acaba, nunca se sabe, na primavera feita abril, pero que non é ún renacer da vida fácil, porque na vida poucas cousas son fáciles. Todo pide un traballo, un esforzo, úa dedicación pero, sobre todo, muito cariño.

Eso é lo que nos regala este llibro, un amor grande dos sous creadores por a cultura auténtica que pervive en palabras que tein un cromatismo de oficios antiguos , el aroma das forxas, a música dos rigueiros, i a alegría dos llimoneiros. Pintura e poesía abrázanse na universalidá das emociois destos dous veigueños.

Editáronse trescentos tres (303) exemplares dos que ventitrés (23) son primeiros exemplares en formato llibro, siete (7) primeiras suites, cada úa dellas con úa ilustración das sete empleadas como orixinales, máis un grabado de edición venal de trinta (30) exemplares. As dieciséis seguintes, asta chegar ás veintitrés (23) van acompañadas dun grabado firmado e numerado por José M. Legaspi. Da veititrés (23) asta a trinta (30) a publicación preséntase en forma de carpeta acompañada dun llibro en edición rústica. Tres (3) H.C. en formato llibro. Os douscentas setenta e siete exemplares (277) restantes compoin a edición rústica.

El máis económico son 15 euros. El especial pra coleccionistas anda por os oitocentos (800) euros (Non recordo el precio exacto).

Queren llevarnos a moza; que nos quedemos coel sou retrato.

Queren llevarnos a moza; que nos quedemos coel sou retrato. Estas palabras decíalas hai xa máis de trenta anos Pepe El Ferreiro condo el Principado quería llevar pra Ouvieu as pezas que él mesmo fora recollendo por casas i aldeas. Pepe defendía el sou museo, si sou pero tamén de Grandas e de toda a comarca asturiana de fala gallego-asturiana.

Agora tómanse novas decisiois: primeiro acaban cos útimos puñadíos de autonomía municipal, coa ilusión de participación asociativa ou vecinal. Llougo rematarán llevando as pezas importantes a museos de Uviéu pra conseguirlles rentabilidá, pra que teñan cerca dos estudiosos… pra que se esqueizan os nombres propios que as designan. Argumentos non lles van faltar. Al final non haberá nin museo, todo lo máis un recurso turístico.

Non merece a pena decir muito máis. Os intereses políticos personales, el abandono absoluto del medio rural i a inxusicia son monedas de curso legal avaladas con votos que prefieren mirar pra outro lado. Tá todo dito i escrito. Que eu saiba.

El importante dinamizador cultural Ángel Prieto Souto i a periodista Pilar Rubiera explicanlo millor del que eu poda fello. Lo importante tá nos sous escritos. A mía pregunta sería pral PSOE ¿Vades deixar que pase?

Un Eo-Navia que sale al mundo

Quique Roxíos

El seis de abril el gallego de Asturias volverá a salir das cocías e da propia comarca onde se fala i escuitaranse os sous berros na Plaza  L’Humedal de Xixón.

 

Xornal da Mariña. 5 de abril, 2019.

El seis de abril de 2019 el gallego-asturiano volverá a salir das cocías e da propia comarca onde se fala i escuitaranse os sous berros na Plaza L´Humedal de Xixón na que vei celebrarse úa manifestación pra pedir a oficialidá del gallego-asturiano e del asturiano. A decisión del PSOE de incluir nel programa electoral das próximas elecciois autonómicas a oficialidá del asturiano e del gallego-asturiano propiciou que a reivindicación llingüística agarre novo brión.

 

A mobilización del ano pasado en Uviéu, con máis de 30.000 personas, foi un precedente emocionante pos por primeira vez, tanto nas pancartas como nos discursos, deuselle úa visivilidá clara al gallego-asturiano paliando un pouco el trato frustrante e subordinado al que nos tein acostumados as distintas instituciois competentes de Asturias.

AS PRIMEIRAS RECLAMACIOIS

El gallego-asturiano é úa fala gallega propia de diecioito concellos asturianos. As primeiras reivindicaciois llingüísticas nel Eo-Navia empezaron, xa llougo hai trinta anos, na década dos oitenta del S. XX, coas reclamaciois del chamado Grupo de Eilao Pro Defensa da Nosa Lingua (Eilao) e da Asociación Cultural Ántola de Ibias, que se xuntaron creando en 1988 a Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca (MDGA).

“EL GALLEGO-ASTURIANO É ÚA FALA GALLEGA PROPIA DE DIECIOITO CONCELLOS ASTURIANOS”

Esta asociación foi recibida con muito rechazo mediáticoe institucional acusándonos de ter motivaciois políticas. Na realidá el que había era desconocemento ou imposibilidá dos gobernantes asturianos de aceptar que el paradigma de ser asturiano excluía á propia personalidá cultural i el idioma autóctono desa parte de Asturias. Por desgracia ese pranteamento remata, intencionada ou inconscientemente, na discriminación i el menosprezo dun patrimonio que pertenece a todos os asturianos, a úa Asturias que é plural e divesa.

A MESA E XEIRA

MDGA fexo un traballo mui importante como por exemplo a primeira Proposta de Normas Ortográficas e Morfolóxicas del Gallego de Asturias (1990). A súa llabor rematou al llograr que el gallego-asturiano fose reconocido por el parlamento asturiano nel ano 1998 (Lei de Uso del Asturiano ou bable).

Como reacción contra a MDGA i al abeiro de certo amparo institucional e mediatico naceu outra asociación, XEIRA, que asumiu pral gallego de Asturias úas normas ortográficas adaptadas da norma estandar del asturiano escollendo normalmente as soluciois máis diferenciadas del gallego común.

Pero el traballo que desenvolveu esta asociación supuxo un certo renacemento lliterario permitindo darlle maior prestixio al uso del idioma, inda que non incorporasen todas as sensibilidades. MDGA e XEIRA eran como el can i el gato, dous xeitos enfrentados de afrontar a reivindicación dos deretos llingüísticos.

ESENCIA GALEGO-PORTUGUESA

É evidente que el gallego-asturiano comparte muitos elementos coel asturiano pero a hipótese de considerar el eonaviego úa llingua independente ou incluso chegar a afirmar que forme parte del corpus llingüístico astur-leonés é un atraso, úa concesión aos amigos das falas ou dos bables que opinan que os idiomas autóctonos solo valen pra falar de etnografía ou pral teatro costumista.

“CONSIDERAR EL EONAVIEGO ÚA LLINGUA INDEPENDENTE OU INCLUSO CHEGAR A AFIRMAR QUE FORME PARTE DEL CORPUS LLINGÜÍSTICO ASTUR-LEONÉS É UN ATRASO”

Os elementos máis interesantes del eonaviego seguramente tán nos sous arcaismos  e precisamente na súa esencia que, analizada filolóxicamente, é claramente galego-portuguesa. Partindo desta adscripción que conta cun consenso xeneralizado, Asturias debería saber aproveitar esta riqueza cultural e cuídala como un tesouro.

DIGNIFICACIÓN DEL IDIOMA

Tamos noutro momento histórico e é tempo de abrir outros camíos. Porque hai que admitir que pouco é lo conseguido nel asunto verdadeiramente importante: el reconocemento dos deretos llingüístico. Pero as lluitas e llaborías feitas deixaron úa pisada e permítennos contar con éxitos e fracasos que reivindicar como nosos, algo que nos fai agora máis fortes. Acaso os novos empuxes, feitos buscando consensos, vaian construindo un porvir pral Eo-Navia basado tamén na dignificación del idioma.

VOLUNTÁ POR SALIR PRALANTE

A nosa comarca é úa sociedá de gran tradicción creativa que soubo conservar muito del sou patrimonio convertindo a discriminación i el esqueicemento en ventaxa. Nas diferentes e interesantes propostas culturales das terra eonaviegas medra cada día a presenza del idioma propio, cousa que sorprende, feridos como tamos del mal del despoblamento e demostra que seguimos sendo depositarios dúa voluntá enorme por salir pralante e progresar.

“TAMOS PREPARÁNDONOS PRA SALIR AL MUNDO I QUE EL MUNDO VEÑA RESPETUOSO A SABER DE NOSOUTROS. SOMOS ALGO MÁIS QUE PAISAXE”

Por eso el gallego asturiano tará en Xixón na manifestación pola oficialidá.Tábamos aquí siglos antes dos anos oitenta e inda tamos. Que naide espere desaforados aturuxos ou escouguidos. Os del Eo-Navia ergueremos a voz al noso estilo. Tamos preparándonos pra salir al mundo i que el mundo veña respetuoso a saber de nosoutrosSomos algo máis que paisaxe. Nel Xornal da Mariña intentaremos ir informando.

Adolfo García Martínez en Boal con motivo das “II Xornadas Sobre Fixación da Población” organizadas por Forum Boal i el Concello de Boal

Fai  casi 30 anos, condo  eu era un universitario que colaboraba coel Suplemeto Cultural “Arte, letras, pensamiento” del desaparecido periódico La Voz de Asturias,  fíxenlle úa entrevista al Licenciado en Socioloxía por as Universidades de Lyón e París, Doctor por a Universidá de Uviéu e profesor de filosofía Adolfo García Martínez.

A entrevista saliu nel Suplemento Cultural n°49 del 13 del XII de 1990.

El meu estilo de fer entrevistas era al meu aire e pouco adaptado aos gustos dos llectores que, dicen, buscan preguntas e repostas breves pra ller solo aquello que lles interesa nel pouco tempo del que dispoin. Eu intentaba sacar úa clase maxistral, chegar al centro del pensamento del entrevistado. Por eso agrupaba as súas respostas al abeiro de poucas preguntas. Importábame el entrevistado, a súa mensaxe e pensaba que conto menos aparecese el entrevistador millor.

Teño que decir que os titulares eran cousa da redacción e non sei  quen os escollía. Nesta entrevista el títular non fai honra del contido porque, si acaso,  el doado sería que os traballos de antropoloxîa en Asturias tían xa naquel tempo un gran nivel.

Escolleron puer  de titular que a antropoloxía estaba condenada á marxinalidá, insistindo nesas profecías autocumplidas dúa Asturias que se autonegaba el futuro.

Pero na entrevista el Doctor Adolfo García Martínez é obtimista explicando a importancia da  que él chama a “antropoloxía cultural“,  a “única disciplina que trata el concepto de cultura como un todo, a única que pretende ller os diferentes fenómenos sociais desde úa perspectiva global“.

Explicaba el antropólogo que esa disciplina traballa cun concepto de cultura unde hai tres subsistemas, el económico, el social i el ideolóxico ou mental. A cultura é un territorio global dentro del que cabe el home en cualquera das súas actividades pero implica as relaciois del home coel medio, del home coel home e del home con ese mundo de valores, de divinidades…

A antropoloxía cultural que empezara coel estudio de tribus indias, de sociedades ágrafas e sin historia, vese na necesidá de cambiar al estudiar sociedades complexas, con escritura e documentación.

Contraportada del suplemento.

Portada del Suplemento.

A disciplina antropolóxica avanza desde os estudios de campo, el método etnográfico -etnolóxico hacia modelos comparativos e posteriormente al método etno-histórico unde el material documentado escrito, as imaxes, as ferramentas, a arquitectura, as obras de arte… axudan -enséñanos el profesor- a atopar as claves pra interpretar as “pautas que a xente sigue sin saber por qué”.

Fai  casi 30 anos Adolfo García advertía da “desruralización“, del autodesprecio del idioma propio,  del xeito de vestir, de comer, de traballar… Estigmatizado incluso por as relaciois coa naturaleza el campesino foi creando “un sentimento de infravaloración da propia idiosincrasia…” lo que nosoutros decimos “ter a menos” ser el que somos , lo que lleva a intentar asimilar as formas externas da vida urbana pra nun sentirse marxinado.

Hoi como entonces el mundo rural sigue asonagado nel estigma i as aldeas desaparecen. Pero dentro del mundo rural e del urbano xa hai conciencia dos errores cometidos. Pero as soluciois… ¿Unde tan as soluciois? Insístese en aplicar al mundo del campo estructuras mentales e sociales urbanas, seguimos quizais ignorando a necesidá, por el ben de todos, de manter as aldeas como forma de poblamento.

Adolfo García Martínez pode aportarnos ideas. Nos sous llibros e charla compártelas xenerósamente.

Condo noutros paises fían políticas pra salvar as aldeas, en España alentábase a xente a marchar ás ciudades.  “A agricultura é a millor guardiana das montañas. Debemos axudar a que se instale xente nova coas súas familias,  sían nativos ou veñan doutras partes” (1) decía Giscard d’Estaing aos franceses nel ano 1977.

¿Como podemos conseguir potenciar e conservar os referentes culturales da comunidá rural, a súa identidá, que prime sobre falsedades e tópicos que poin en cuestión a calidá de vida ou a existencia de oportunidades? Porque el enfoque cultural equivocado é el verdadeiro motivo del abandono.

Hai que dignificar socioculturalmente a vida rural. A agricultura como modernidá, escapar del monocultivo del turismo rural,  valorar el importante papel da muller, acabar coel victimismo…  Hai tantos frentes. Pero el futuro será  viable  ou non será.

Deberíamos ir a esta charla a disfrutar del coloquio. ¿Como non vei ser importante a visión dun antropólogo que lleva toda a vida estudiando quen somos i por qué femos el que femos?

Sí, Adolfo García Martínez plantea estas i outras muitas cuestiois nas súas últimas publicaciois e dice claramente que ” É necesario manter ese vínculo con el pasado, -cos referentes culturales e identitarios- que garantice a continuidá hacia el futuro. Hai que conservar el pasado da sociedá rural como proba e como ferramenta pra construir el futuro.” (1) Porque condo a úa persona o poblo se lle arrasa ou arrebata a súa cultura queda sometido á voluntá de cualquer chamada“. (2)

Pero os novos tempos, as soluciois non van vir :derriba” sin contar coel punto de vista dos que na actualidá viven nel medio rural, os  “nativos” (dice Adolfo García Martínez).

Necesitamos construir revalorizando el legado, a herdanza física e cultural que debe ser integrada nel novo paradigma. E os nativos tein que erguer a súa propia voz. Non vale que veñan de fora (como decimos na zona) a decir qué é el que convén. Sempre se equivocan si os nativos nun tán implicados.

Seguramente sobre as soluciois nos falará Adolfo García Martínez na charla que coel título ” Los pueblos de Asturias o la gran reserva en quiebra” terá lugar el venres 22 de marzo en Boal  (dentro das II Xornadas sobre Fixación de Población organizadas por el Concello de Boal e a Asociación Forum Boal).

Cita importante polo tanto a del  vindeiro venres 22 de marzo, ás 18.00 na Casa da Cultura de Boal.

039AFBFC-62D0-48BC-9FFD-A55781DC920E.pngCartel das II Xornadas sobre Fixación de Población nel Medio Rural.

 

 

1) Alabanza de aldea. Adolfo García Martínez. KBK ediciones.2016.

2) Rouvrais (1986:99) -Alabanza de aldea (P. 114)-